Cymdeithas y Ddrama Gymraeg Abertawe


 

 

Amdanon ni

Maer Gymdeithas wedi bod yn difyrru cynulleidfaoedd a hybur ddrama Gymraeg yn ardal Abertawe ers 1919. Ond does dim byd hynafol yn perthyn iddi - gyda chanmlwyddiant ar y gorwel, mae hi mor fywiog ag erioed.

Cynhelir prif gyflwyniad y Gymdeithas drama hir bob Gwanwyn a hynny bellach yn Theatr Dylan Thomas, Abertawe, gydar cynhyrchiad diweddaraf, Hywel A, yn llwyddiant mawr.

Datblygiad diweddar yw mynd allan ir gymuned lle bynnag y daw gwahoddiad gyda sioe Noson o Adloniant, sef drama un act ynghyd ag eitemau theatrig amrywiol. Maer derbyniad ir nosweithiau hyn wedi bod yn frwd iawn.

 

 

Beth am ymuno  ni?

Ryn ni bob amser yn awyddus i groesawu aelodau newydd in plith ni falle bod rhai ohonoch chi eisiau actio neu am roi cynnig ar gyfarwyddo; eraill diddordeb mewn colur neu wisgoedd, neun mwynhau chwarae roadie wrth yrru fan a llwytho offer.

Mae rhain mwynhaur ochor weinyddol: casglu hysbysebion, llunior rhaglen, dosbarthu posteri, cysylltu ar wasg mae yna amrywiaeth eang o bethau iw gwneud, a maer criw i gyd yn hapus i gynorthwyoi gilydd yn ol yr angen. A mae na lot fawr o hwyl iw gael. Cymdeithas go iawn yw hi.

 

 

Cysylltwch ni

post@dramaabertawe.com

 

Eiri Evans (Ysgrifennydd)

Griff Williams (Cyfarwyddwr Artistig)

Geraint Davies (Rheolwr Cynhyrchu)

 

 

 

twndish 2009